قلموی مینیاتوری با موی طبیعی میباشد که برای رسم خطوط باریک با عرض یکنواخت بسیار مناسب است.این قلمو برای رسم انواع مو های حیوانات و انسان و پوشاندن شاخه درختان و غیره ...مناسب است.

سایز بندی


000 - 00 - 0 - 1 - 2 - 3