قلموی تخت ،این نوع از قلمو به دلیل شکل خاصی که حالت مستطیلی با عرض زیاد و ضخامت کم است؛ دارد برای رسم اشکال هندسی و خطوط پهن و تیز بسیار مناسب است. به گونه‌ای که با حرکت دادن قلمو به صورت عمودی و از بالا به پایین می توان خطوط پهنی ایجاد نمود و با حرکت های افقی خطوطی تیز را در اختیار هنرمندان قرار می دهد. به همین دلیل قلموی تخت برای پر کردن فضاهای پهن و وسیع و همچنین رسم انواع لبه و نوارهای نازک در نقاشی کاربرد دارد. اگر قلموی تخت شما دارای موهای نرم می باشد در محوطه سازی و رسم خطوطی با لبه های تیز و صاف کمک زیادی می کند.

سایز بندی


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26