888

غلتک همه کاره نیمه قطور

غلتک همه کاره نیمه قطور

استفاده از غلتک همه کاره نیمه قطور ، راحتی و سرعت بیشتر در اجرای رنگ‌آمیزی ،حل مشکل شره کردن رنگ ،ایجاد پوشش رنگ یکپارچه و تمیز،محکم و بادوام ،مورد استفاده برای انواع رنگ ،عدم نیاز به مهارت خاص را به شما هدیه می دهد.
888

غلتک همه کاره انگشتی

غلتک همه کاره انگشتی

استفاده از غلتک، راحتی و سرعت بیشتر در اجرای رنگ‌آمیزی ،حل مشکل شره کردن رنگ ،ایجاد پوشش رنگ یکپارچه و تمیز،محکم و بادوام ،مورد استفاده برای انواع رنگ ،عدم نیاز به مهارت خاص را به شما هدیه می دهد.