888

تیغ شیشه پاکن خرم

تیغ شیشه پاکن خرم

تیغ شیشه پاک کن برای از بین بردن لکه های سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. تیغه شیشه پاک کن در سطوح زیادی از جمله شیارها و درزهای باریک و سطح صاف و … مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این محصول تیز و برنده بودن، مقاومت زیاد و طول عمر زیاد می باشد.