نمايشگاه تخصصى نوشت افزار

به نام خدا

بدين وسيله از شما هنرمندان ،همكاران ودوستان عزيز دعوت به عمل مى آورد از غرفه اين شركت در نمايشگاه تخصصى نوشت افزاروتجهيزات مهندسى بازديد فرماييد.

مكان:محل دائمى نمايشگاه هاى تخصصى شهردارى تهران (بوستان گفتگو)

سالن:گلستان غرفه ١٨        زمان:٤ الى ٧ مرداد ٩٦       ساعت بازديد:١٠ الى ٢٠

 

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم