شانزدهمين نمايشگاه رنگ ،رزين ، پوششهاى صنعتى و مواد كامپوزيت

به نام خداونده بخشنده و مهربان

كارخانه قلم موسازى خرم

بدين وسيله از همكاران و دوستان عزيز دعوت به عمل مى آورد از غرفه اين شركت در شانزدهمين نمايشگاه بين المللى رنگ،رزين،پوششهاى صنعتى ومواد كامپوزيت بازديد فرماييد .

سالن٤١ب ، غرفه ٧

زمان : ١٦ لغايت ١٩ آذر ماه ١٣٩٥ 
ساعت بازديد ٩ صبح الى ١٧ بعد از ظهر 
محل برگزارى نمايشگاه بين المللى تهران
www.khoram.co

،قلم مو،قلم خودکار خرم ، لوازم تحریر خرم ، نوشت افزار خرم ، قلم مو خرم